🚧 Waarom BLVC-Plannen de sleutel vormen tot succesvolle projecten 🏗

Bij Makers van Plannen begrijpen we dat een succesvol project meer omvat dan alleen de bouwwerkzaamheden. Het borgen van een geslaagde oplevering begint al tijdens de voorbereidingsfase. Jean Paul Lock is sinds 2005 werkzaam in de bouwwereld van uitvoerder tot aan projectmanager. Dankzij zijn ervaring in de praktijk, weet hij met Makers van Plannen een effectieve vertaalslag te maken naar een BLVC-plan op papier.

📌 Wat zijn BLVC-Plannen

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het zijn de pijlers die de basis vormen voor een soepel verloop van elk bouwproject. In ons plan analyseren we grondig de mogelijke gevolgen van de projectuitvoering voor alle betrokkenen – van buurtbewoners tot de aannemers en gemeente.

✅ Waarom zijn BLVC-Plannen nodig?

Een goed uitgebalanceerd BLVC-plan zorgt voor efficiënte uitvoering van werkzaamheden, terwijl de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving behouden blijven. Gemeenten kunnen hun gebiedsontwikkelingen veilig uitvoeren, en aangrenzende bedrijven kunnen zonder onnodige moeilijkheden hun dagelijkse werkzaamheden blijven uitvoeren.

🛤 Het proces bij Makers van Plannen

1️⃣ We beginnen met de ontvangst van de BLVC-aanvraag van onze klanten, die we zorgvuldig beoordelen.
2️⃣ Vervolgens gaan we in gesprek met de gemeente om hun BLVC-voorkeuren en doelstellingen af te stemmen. Het onderscheidt ons van andere bedrijven en verbetert de kwaliteit van het uiteindelijke BLVC-plan.
3️⃣ We stellen een op maat gemaakt BLVC-plan op.
4️⃣ Dit plan wordt ingediend bij de gemeente.
5️⃣ We voeren eventuele wijzigingen door, waarna de werkzaamheden kunnen starten.

🏆 Recent succesverhaal: Gemeente Amsterdam

We hebben onlangs succesvol een plan afgerond voor de Gemeente Amsterdam. Ons plan omvatte analyse en advies wat betreft BLVC, en werd direct door de gemeente aangenomen en het project kan gestart worden.

👷‍♂️ Of het nu verplicht is of niet, BLVC-Plannen zijn altijd nuttig

Sommige gemeenten vereisen het opstellen van BLVC-plannen voor grote bouwprojecten, en andere gemeenten laten de optie aan de opdrachtnemer. Zelfs wanneer de optie aan u wordt gelaten, is het altijd een goed idee om een BLVC-plan op te laten stellen, omdat het een een soepel en veilig verloop van projectwerkzaamheden borgt.

📞 Wil je jouw project laten schitteren met een BLVC-Plan?

Ben of ken jij iemand die hulp nodig heeft bij het opstellen van een BLVC-plan? Laat het ons dan weten via 070 406 2505 | info@makersvanplannen.nl
Óf lees eerst nog even wat meer over het uitbesteden van een BLVC-plan bij Makers van Plannen.

Hulp bij aanbesteding