Omgevingsmanagement

Een succesvol project begint bij het actief benaderen, betrekken en onderzoeken van de omgeving. Omgevingsmanagement verdient dus de aandacht.

Denk bij omgevingsmanagement aan het beperken van geluidshinder, maar ook aan het inzetten van kennis van omwonenden en bedrijven voor het verloop van een positief proces.

img-0