Hoe schrijf ik een succesvolle EMVI-aanbesteding?

Binnen de aanbestedingswereld wordt de methode van EMVI steeds gebruikelijker. En dat is fijn, want op deze manier wordt niet alleen gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de inschrijving. Om een EMVI-aanbesteding te winnen zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. In dit blog leest u hoe u een succesvol EMVI-plan schrijft.

Een goede basis voor een succesvol EMVI-plan

De Nota van Inlichtingen (kortweg NvI) is een document waarin de aanbestedende partij antwoord geeft op vragen van potentiële inschrijvers over de aanbesteding. Voor elke inschrijver is deze vragenlijst beschikbaar, zodat iedereen dezelfde informatie ontvangt.

Een succesvolle inschrijving door strategische vragen

Het opstellen van een winnend EMVI-plan vereist een grondige kennis van de aanbestedingsprocedure en de eisen van de opdrachtgever. Het begint met het begrijpen van de doelstellingen van de opdracht en het identificeren van de belangrijkste uitdagingen. Vervolgens moet er een strategie worden ontwikkeld om deze uitdagingen aan te pakken en de doelstellingen te bereiken.

Het EMVI-plan moet duidelijk en beknopt zijn en de belangrijkste punten bevatten. Het is belangrijk om de sterke punten van het bedrijf te benadrukken en te laten zien hoe u deze toegepast op de opdracht. Het is ook belangrijk om te laten zien dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de opdrachtgever en dat er een plan van aanpak is ontwikkeld dat aansluit op de opdracht.

Een belangrijk onderdeel van een EMVI-inschrijving is de Nota van Inlichtingen. In dit blog geven wij voorbeeldvragen die u kunt toepassen voor de juiste informatie.
>> Stel de juiste vragen bij de Nota van Inlichtingen <<

Juiste planning voor een EMVI-plan

Als we vanuit Makers van plannen één goede tip mogen geven, dan is het wel planning. Een goede planning is essentieel bij de inschrijving voor een EMVI-aanbesteding. Zorg dat u op tijd begint met het schrijven en dat u voldoende tijd hebt om alles goed uit te werken. Plan de verschillende onderdelen van de inschrijving goed in en reserveer extra tijd om alles te bespreken en af te stemmen.

Extra controle bij een EMVI-plan

Het is belangrijk om het EMVI-plan te laten beoordelen door een onafhankelijke derde partij voordat het wordt ingediend. Hierdoor kan het plan worden geoptimaliseerd en worden eventuele fouten of inconsistenties geïdentificeerd.

Wordt u de volgende EMVI-winnaar?

De EMVI-specialisten binnen Makers van plannen hebben actuele vakkennis en ervaring in het inschrijven op aanbestedingen. Wij bieden de perfecte begeleiding met korte lijnen bij uw aanbestedingsproces. Gaat u voor een winnende inschrijving? Dan verzorgt Makers van plannen graag een overtuigend aanbestedingsplan. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Of bekijk onze LinkedIn pagina voor meer informatie.