Wat komt kijken bij het opstellen van een bouwveiligheidsplan?

Bij een bouwproject komt vaak veel kijken. Zo is er op een bouwlocatie vaak beperkt plek, terwijl het leven rondom de bouwplaats gewoon doorgaat. Om alles veilig en soepel te laten verlopen wordt een bouwveiligheidsplan opgesteld. Maar wat neemt u allemaal mee in zo’n plan? In dit blog vertellen we u graag meer over het veiligheidsplan voor op de bouwplaats.

Welke inhoud komt in een bouwveiligheidsplan?

In één lange zin omschreven: In een bouwveiligheidsplan staat op welke wijze de aanvrager van de omgevingsvergunning tijdens de bouw, de veiligheid van de bouwlocatie en de omgeving garandeert. Een bouwveiligheidsplan heeft dus betrekking op de veiligheid van de omliggende weg tot aan de naburige bouwwerken.

Het belang van een veiligheidsplan op de bouwplaats

Er komt veel kijken bij het bouwen van een nieuw project. Vooral in een binnenstedelijke omgeving is veel om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de aanvoer van bouwmaterialen door smalle straten of het veilig laden en lossen van het materieel in een drukke winkelstraat. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de wettelijke gestelde regels. Wist u dat een bouwkraan bij het draaien niet buiten de bouwplaats mag uitsteken? Met al deze zaken houdt Makers van plannen rekening en worden allemaal meegenomen in een bouwveiligheidsplan.

Bouwveiligheidsplan: de belangrijke eisen

Een bouwveiligheidsplan is grotendeels maatwerk, daarom is een standaard voorbeeldplan moeilijk te benoemen. Wel zijn verschillende eisen opgesteld waar een bouwveiligheidsplan aan moet voldoen. Onderstaand vindt u enkele punten die op z’n minst in uw bouwveiligheidsplan moeten staan:

· Maatregelen ter voorkoming van
o Letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
o Letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden;
o Beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

· Ten minste een tekening van de bouwplaat inrichting met hierop aangegeven:
o De toegang tot de bouwplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
o De ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
o De situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
o De aan- en afvoerwegen;
o De laad-, los- en hijszones;
o De plaats van bouwketen;
o De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
o De plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
o De bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
o Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden;
o Indien een bouwput wordt gemaakt:
o De hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
o De uitgangspunten voor een bemalingsplan;
o De uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Verschil veiligheidsplan bouwplaats en sloopveiligheidsplan

Een sloopveiligheidsplan hoeft alleen te worden voorgelegd als een object gedeeltelijk of geheel gesloopt wordt. Hier dient u een sloopmelding en sloopveiligheidsplan voor in. Gaat u ook weer opbouwen? Dan is een bouwveiligheidsplan gewenst.

Laat uw bouwveiligheidsplan opstellen door Makers van plannen!

Zoals u merkt komt veel kijken bij een bouwveiligheidsplan. Met de jarenlange ervaring van Makers van plannen bent u dan ook op het aangewezen adres als het gaat om het opstellen van een bouwveiligheidsplan. Mogen wij uw volgende bouwveiligheidsplan opstellen? Neem dan gerust contact op. Of bekijk onze LinkedIn pagina voor meer informatie.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] en de veiligheid van werknemers en omwonenden te waarborgen. In deze blog verkennen we waarom het laten opstellen van een bouwveiligheidsplan zo belangrijk is en hoe Makers van Plannen je hierbij kunnen […]

Reacties zijn gesloten.