Wanneer heeft u een BLVC-plan nodig en wat staat er in?

Bouwwerkzaamheden zijn vaak lawaaierig en zorgen voor hinder. Met een juist geschreven PVE-plan, BLVC-plan of BVC-plan voorkomt u overlast en maakt u afspraken tussen aannemer, stakeholders en overheid.

Het document is veelal een contract document en belangrijk dat alle aspecten juist worden beschreven. In deze blog leest u hoe een BLVC-plan de spanning in de omgeving verminderd, de veiligheid geborgd blijft en het bouwproject niet stagneert.

Wanneer heeft u een PVE-plan, BLVC-plan of BVC-plan nodig?

BLVC-plannen worden gebruikt voor alle soorten bouwprojecten, waaronder woningen, bedrijven en openbare werken. En denk bij grote projecten aan herinrichting van wegen, renovatie van woningen of bouw van een nieuwe school. Het is belangrijk op te merken dat een BLVC-plan vaak wordt gevraagd als onderdeel van de omgevingsvergunning welke u nodig heeft voor uitvoering van werkzaamheden.

In enkele gevallen is het mogelijk van bouw en toezicht dat u het B(L)VC-plan later indient.

Welke gemeentes vereisen een BLVC-plan?

Laten we vooropstellen dat het in alle gevallen aan te raden is om een BLVC-plan op te stellen. U wilt namelijk niet dat het bouwproject tussentijds stil komt te liggen en u moet wachten op goedkeuring.

In steeds meer gemeentes van Nederland stappen ze ook over op het werken met een BLVC-plan. In Den Haag vragen ze standaard om een BVC-plan. En in Amsterdam, Utrecht, Zaandam, Rotterdam en Delft is het een verplicht onderdeel bij grotere civiele of bouwwerkzaamheden.

Elke gemeente heeft wensen en een eigen format als het gaat om het BLVC-plan. Bij Makers van plannen zijn we goed op de hoogte van de eisen per gemeente.

De criteria in een BLVC-plan

Vanaf het begin moeten de onderdelen van een BLVC-plan duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Wij schrijven het BLVC-plan in heldere taal zodat het direct in de uitvoering kan worden toegepast. Eenvoudig gezegd zijn de criteria in een BLVC-plan:

 • De ontwerpcriteria
 • De risico’s van het project
 • Raakvlak projecten
 • Het communicatieplan
 • Nood- en hulpdienstenroute’s
 • De planning
 • De bouwcriteria
 • De bewonersbrief
 • De omgevingsscan
 • De bouwroutes
 • De gevolgen
 • Conclusie

Het opstellen van een PVE of BLVC-plan

Zodra alle criteria zijn vastgesteld moeten deze worden opgenomen in het BLVC-plan. Het omvat alle aspecten van het bouwproject, zoals toegangswegen, bouwtijden, geluidsniveaus, veiligheidskwesties en de maatregelen om overlast in de openbare ruimte te beperken. Loopt het bouwproject voor een langere tijd? Dan is het belangrijk op te merken dat een BLVC-plan ten minste eenmaal per jaar met de belanghebbenden moet worden herzien. Na verloop van tijd kunnen factoren namelijk veranderen, zoals het type materieel dat wordt gebruikt.

Het BLVC-plan is klaar. Wat gebeurt er nu?

Een BLVC-plan heeft alleen nut als iedereen die aan het project werkt het plan opvolgt. Na afronding is het daarom van belang dat alle uitvoerende medewerkers het plan ondertekenen en daarmee bevestigen dat zij de inhoud van het plan hebben gelezen en begrepen. Vervolgens dient u het plan in waarna u de tijdelijke verkeersmaatregel vergunning of omgevingsvergunning krijgt.

Uitbesteding van een BLVC-plan

Een BLVC-plan is belangrijk voor bouwprojecten van elke omvang. Het kan de negatieve gevolgen van een project helpen verminderen. Ook zorgt een goed ontworpen BLVC-plan om de kosten van het bouwprojecten te verlagen.

Sommige projecten zijn te complex of vereisen een bepaald expertiseniveau. In deze gevallen kan het bouwbedrijf ervoor kiezen de opstelling van het BLVC-plan uit te besteden. Makers van plannen heeft alle kennis van wet- en regelgeving om een BLVC-plan te schrijven met alle belangrijke aspecten. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op via 070 – 406 2505 of info@makersvanplannen.nl. Uiteraard kunt u ook genoeg informatie vinden op onze LinkedIn pagina.